Úkoly 11.5.-15.5.

ÚKOL 1 - Pracovní sešit:

Str. 60 a 61

Vyzkoušejte si, co jste se naučili v šesté lekci.

Cvičení 1: Popište lidi na obrázcích, použijte slova v rámečku.

Cvičení 2: Prohlédněte si obrázky znovu a napište, co mají lidé na sobě.

Cvičení 3: Doplňte chybějící části rozhovoru tak, že slovesa v závorkách dáte do správného tvaru (např. I watch nebo I´m watching podle toho - jak vyčtete z rozhovoru - dělá člověk danou činnost často/obvykle nebo právě teď )

Cvičení 4a: Poslechněte si video a napište k oblečení správné ceny.

Cvičení 4b: Poslechněte si video znovu a označte oblečení, které si lidé nakonec koupí a které ne.