Úkoly 16.3.-20.3.

Student’s book: oddíl 5C – Our town

Str. 56, cv. 1a (sešit: slovníček)

Slovíčka přepsat do Slovníčku

Výslovnost viz poslech níže

A station zastávka, nádraží

A theatre divadlo

A hospital nemocnice

A church kostel

A hotel hotel

A bank banka

A cinema kino

A sports centre sportovní centrum

A swimming pool plavecký bazén

A café kavárna

A post office pošta

A museum muzeum

A shopping centre nákupní centrum

A supermarket supermarket

A square náměstí

Výslovnost ke cvičení 1 na straně 56

2-52 SB str56 cv1a.mp3

Str. 56, cv. 2 (zápisník nebo papír)

Poslech + Odpovědět na otázky 1, 2, 3

Poslech ke cvičení 2 na straně 56

2-53 SB str56 cv2.mp3

Str. 57, cv. 3 (sešit: gramatika)

Přepsat do Gramatiky:

There’s a café near here.

Is there a café near here? Yes, there is. / No, there isn’t.

There are two theatres.

Are there two theatres? Yes, there are. / No, there aren’t.

Workbook: oddíl 5C – Our town

Str. 46, cv. 1 (sešit: cvičebnice / workbook)

Doplnit názvy míst dle učebnice str. 56 nebo slovníčku

Str. 46-47, cv. 2 (sešit: cvičebnice / workbook)

Vytvořit otázky s „Is there..“ nebo „Are there..“ a odpovědi na ně.

Viz gramatika str. 57, cv. 3.

Str. 47, cv. 3 (sešit: cvičebnice / workbook)

Podle obrázku na str. 46 cv. 2 doplnit správné předložky (jsou v zadání úkolu).

Str. 47, cv. 4 a, b (sešit: cvičebnice / workbook)

Vyslechnout dotazy. Do tabulky vypsat místa, na která se lidé ptají. V tabulce spojit místa se správnými odpověďmi (umístěním míst).

Poslech ke cvičení 4 na straně 47

1-24 WB str47 cv4.mp3