Úkoly 30.3.-4.4.

Lesson 6 – People

ÚKOL 1 - Učebnice:

Str. 64, cv. 1a (sešit: slovníček)

Pusť si video na Youtube a opakuj slova.

Slova, která jsou pro vás nová, přepsat do slovníčku.

Výslovnost viz poslech níže

tall - vysoký

short - malý (vzrůstem)

fat - otylý

slim - štíhlý

long hair - dlouhé vlasy

short hair - krátké vlasy

bald - plešatý, lysý

dark hair - tmavé vlasy

fair hair - světlé vlasy

glasses - brýle

a moustache - knír

a beard - vous, bradka

Výslovnost, cvičení 1a na straně 64

ÚKOL 2 - Pracovní sešit:

Str. 52, cv. 1 (sešit: prac. sešit)

Přiřaď slova z rámečku ke správným lidem.

VŠIMNI SI: Jako v češtině se u některých popisů používá On je / He is (např. tlustý) a u jiných On má / He has got (např. dlouhé vlasy)

ÚKOL 3 - Pracovní sešit:

Str. 52, cv. 3 (sešit: prac. sešit)

Vidíš dva obrázky lidí - popiš je.

ÚKOL 4 - Pracovní sešit:

Str. 53, cv. 4 (sešit: prac. sešit)

Zakroužkuj správný tvar podle vzoru.

ÚKOL 5 - Pracovní sešit:

Str. 53, cv. 5 (sešit: prac. sešit)

Přečti si odstavec a lidem označeným a, b, c, d, e (pod obrázkem) přiřaď správná čísla (z obrázku).

ÚKOL 6 - Pracovní sešit:

Str. 53, cv. 6 (sešit: prac. sešit)

O každé dvojici obrázků napiš, co mají / nemají nebo jací jsou / nejsou.