Information technology

Klávesnice

Enter - odsadí řádek / potvrdí výběr

Backspace - maže znaky směrem zprava doleva

Zapamatujte si, kde jsou čárka (,) tečka (.) a pomlčka (-)

Jak se píše háček (ˇ) a čárka (´) nad písmeny - například ť, ň, ó

Tabulátor - odsazování textu na řádku do tabulky

CapsLock - se zapnutým CapsLockem píšete velká písmena

Shift - když držíte Shift, píšete velká písmena

Ctrl - důležitá klávesa pro klávesové zkratky

Alt - když držíte Alt, píšete na některých klávesách doplňkové znaky

Mezerník - zmáčknutím uděláte mezeru

Šipky - posunují kurzor v požadovaném směru

Insert - přepíná mezi způsoby vkládání znaků (moc se nepoužívá)

Delete - maže znaky směrem zleva doprava

Home / End - posouvá kurzor na začátek nebo konec řádku

Page Up / Page Down - posunuje stránky nahoru a dolů

NumLock - zapíná a vypíná číselnou klávesnici

Číslice a matematická znaménka plus (+) mínus (-) krát (*) a děleno (/)

Důležité klávesové zkratky

Ctrl+C - zkopíruje označený text

Ctrl+F - najde na stránce hledaný text

Ctrl+C - vloží označený text na místo kurzoru

Ctrl+Z - krok zpět

Co už umíme

17.9.

Klávesnice: Enter, backspace, NumLock, mezerník

Přihlašování do počítače; Nabídka START a odhlašování

Kontextová nabídka na pravém tlačítku myši: "Nová složka" a "Přejmenovat"

KOŠ

Složka: systém složek a souborů, vkládání složek do složek

24.9.

Klávesnice: Shift, CapsLock

START: hledání v seznamu programů/aplikací; Spuštění programu MALOVÁNÍ

MALOVÁNÍ: Nakreslit obrázek > Uložit na Plochu. Otevřít obrázek v MALOVÁNÍ > upravit > uložit. Nastavit obrázek jako Pozadí plochy.

1.10.

MALOVÁNÍ: příkaz "Krok zpět"

Složky: cesta ke složce v prohlížeči na horní liště, ukládání obrázku do podsložek.

8.10.

MALOVÁNÍ: připnout odkaz na program na hlavní panel pro snadnější spouštění (odepnout / připnout)

MALOVÁNÍ: příkazy "Vložit z" (vložit fotku na "papír"), "Vybrat", "Otočit" (celý obrázek / jen výběr)

15.10.

Sdílená SPOLEČNÁ složka na ploše

Na ploše vytvoření složky s vlastním jménem a přesunutí složky do SPOLEČNÉ