Úkoly

AJ - zadání 12.2.

1. Je (existuje) kopec.

2. Na kopci je hrad.

3. Ve hradu je věž.

4. Ve věži jsou dveře.

5. Za dveřmi je pokoj.

6. V pokoji je stará skříň.

7. Vedle skříně je truhla.

8. Mezi skříní a truhlou je krabice.

9. V krabici jsou tři černé míčky.


1. Co je na kopci?

2. Kde je hrad?

3. Co je ve věži?

4. Kde je stará skříň?

5. Co je meziskříní a truhlou?

6. Kde jsou tři černé míčky?

ZADÁNÍ DO 6. LEDNA 2020

Ve Wordu vypracujte referát (přesné zadání níže) a pošlete ho panu učiteli na e-mail urbanek-zsmikulov@seznam.cz do 6.1.2020.

Zadání:

 • Z učebnice Přírodovědy str. 33 opište první dva odstavce o Dobývání vesmíru.
 • Text udělejte velikostí písma 11.
 • Nadpis udělejte velikostí písma 22.
 • Slova, která jsou v textu označena tučně, udělejte také tučně.
 • Pod text vložte obrázek, který se tématu vztahuje (raketoplán, družici apod.; obrázek najděte na internetu).

Hotový referát uložte, pojmenujte svým jménem (např. TomášVejmelka.docx) a odešlete do 6.1.2020 panu učiteli na e-mail.

Zadání na 19. listopadu

 • dopiš si zadání z 12. listopadu a práci ulož.
 • ve Společné složce (adresáři) najdi ve složce (adresáři) Úkoly soubor 2019-11-19_Informatika_5A.rtf a přesuň si ho na vlastní Plochu.
 • pojmenuj ho 2019-11-19_Informatika_[svoje jméno].rtf (2019-11-19_Informatika_Tomáš Vejmelka.rtf) a ulož
 • otevři si program Wordpad a v něm otevři soubor 2019-11-19_Informatika_[svoje jméno].rtf
 • v souboru najdeš zadání

Zadání na 12. listopadu:

 • otevři si program Poznámkový blok
 • opiš text níže
 • text v hranatých závorkách [...] doplň podle sebe
 • ulož soubor na Plochu - pojmenuj ho [svoje jméno 2019-11-12] (například Tomáš Vejmelka 2019-11-12)
 • vlož soubor do své složky ve Společné složce
 • (když nebudeš něco vědět, zeptej se pana učitele)

Moje jméno je [tvoje jméno]. Narodil jsem se [datum narození; např. 1. 2. 2009]. Bydlím v Mikulově.

CapsLock: ěščřžýáíé ĚŠČŘŽÝÁÍÉ QwErTuIoP

Háčky / Čárky: úůÚŮ ť Ť ň Ň ó Ó

(1+2-3)*5=987

Konec úkolu.